Vitajte na naších webových stránkách!

Co sem sa nachodił

  1. Co sem sa nachodił
  2. Co sem sa nachodił, děvčata za vama, a včil ňa roznesú, koně podkovama. Co sa nastarali, můj starý tatíček, a včil ňa ponese, do vojny koníček. Co sa nastarali, má stará mamička, a včil ňa roznese, turecká šablička. Nač ste sa starali, rodičové moji, dyž já mosím umrít, na uherském poli.
  3. Kdo vám to pane kapráł
  4. Kdo vám to pane kapráł, kdo vám to pane kapráł, kdo vám to požalovał, kdo vám to, duša moja, požalovał. Že sem já téjto noci, že sem já téjto noci, v kasárňách nenocovał, v kasárňách, duša moja, nenocovał.
  5. U Dunaja šaty perú
  6. U Dunaja šaty perú, kde husáré mašírujú, poznała miłá miłého, smutno vołała na něho. Miłý miłý miłujem ťa, za sto złatých vykúpím ťa, za sto złatých ňa nedajú, lebo husárú nemajú. Dybych já byl sprostý voják, było by to šecko ináč, ej ale já su velký pán, ej u švadrony kapitán.