Vitajte na naších webových stránkách!

Kúň pił, vúł pił

  1. Kúň pił, vúł pił
  2. Kúň pił, vúł pił, kráva nepiła, skapało nám hríbja, płače kobyła, kozi było Anča a capovi Jan, krávě było Majdaléna, vołovi Štefan.
  3. Prádła baba, prádła niti
  4. Prádła baba, prádła niti, nafúkał jí čert do riti, pravdu babičko, pravdu máš, nafúkané ty v riti máš.
  5. Pri svatém Jáně, v nedělu
  6. Pri svatém Jáně, v nedělu, tak sem si ležał se ženú, tak sem si ležał, tak sem spał, ej a kdosi ně gatě vzał. Štyry týdně sa minúly, co sa ně gatě zmiznúly, a už aj ide na pátý a já su porád bez gatí.
  7. Tancovał tustý s tustú
  8. Tancovał tustý s tustú, v komori za kapustú, tancovał tenký s tenkú v komori za puténkú. Tancovał s chudú chudý, dyž išli na žałúdy, bohatí v konopisku, zedli tam gulí misku.
  9. Bezruký gajdovał
  10. Bezruký gajdovał, beznohý tancovał, húchý ích počúvał, slepý sa naň dívał.